top of page

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vážime si Váš prejavený záujem o našu prevádzku a veľmi si ceníme dôveru, s ktorou navštevujete naše stránky a vytvárate interakciu s našimi online službami. 

Každá metrika, ktorú sa snažíme meraž slúži pre skvalitnenie služieb a informovanosť našich zákazníkov. 

Preto si na ochrane osobných údajov dávame obzvlášť záležať a pristupujeme k nej s maximálnou starostlivosťou. Využívame najprísnejšie organizačné bezpečnostné a technické normy. 

Internetová stránka SOLÁRIUM BRAZIL môže obsahovať linky (odkazy) na iné internetové stránky, resp. stránky iných poskytovateľov, naktoré sa toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov nevzťahuje. 
 

Zhromažďovanie osobných údajov

Keď navštívite webové stránky prevádzky Solárium Brazil, ktorá spadá pod spoločnosť TRESS Slovakia s.r.o. (IČO: 46245103), informácie o prístupe na naše webové stránky sa automaticky ukladajú. Uložia sa údaje o poskytovateľovi vašich internetových služieb, ako aj dátum a dĺžka vášho prístupu. Okrem toho používame tzv. cookies. Tie slúžia na optimálne prispôsobenie našej internetovej prezentácie návštevníkovi. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a webový prehliadač ich uchováva. Nespôsobujú žiadne škody, a preto nepredstavujú pre váš počítač žiadnu hrozbu. Ďalšie zhromažďovanie údajov v tejto súvislosti neprebieha.

Okrem toho zhromažďujeme v určitých prípadoch osobné údaje, ako sú mená, adresy a kontaktné informácie, ktoré uchovávame len v prípade, ak nám ich poskytnete. V takýchto prípadoch potrebujeme vaše údaje, aby sme vám mohli poskytnúť požadované služby. Tam, kde je to potrebné, ako napríklad pri prihlasovaní sa na odber noviniek, pri službe objednávok do solária, objednávok solárnej kozmetiky, vás na túto skutočnosť primeraným spôsobom upozorníme. Ak vás požiadame o ďalšie osobné údaje, ide o informácie, ktorých použitie a využitie povoľuje zákon, pokiaľ s tým vyslovíte súhlas formou osobitného vyhlásenia.


Použitie a využitie vašich údajov

Uvedením vašich osobných alebo obchodných údajov (napr. v súvislosti so službou objednania do solária alebo pri vyžiadaní informačných materiálov) nám poskytnete údaje na dobrovoľnej báze. Týmto vyjadrujete svoj súhlas s tým, že poskytnuté údaje slúžia a budú i naďalej slúžiť na nadviazanie kontaktu s vami, aby sme mohli predstaviť naše produkty, a to aj bez vyžiadania.

Údaje získané pri prihlásení sa na odber noviniek budú použité na zasielanie personalizovaných e-mailov s novinkami. Ďalšie osobné údaje, ako napríklad dátum narodenia, zhromažďujeme a používame na zasielanie osobných gratulačných e-mailov k narodeninám. Odhlásenie z odberu noviniek je možné kedykoľvek, po kliknutí na odkaz pre odhlasovanie.

Budeme zhromažďovať, spracúvať a používať inak ako automaticky zhromažďované údaje, ktoré poskytujete online, iba na účely uvedené v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov alebo na našich webových stránkach. Zhromažďovanie, spracovávanie a poskytovanie údajov na iné účely nevykonávame. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať vhodným oznámením. Po uplynutí kontrolného obdobia budú príslušné údaje odstránené.


Používanie služby Google Analytics

Táto webová stránka používa Google Analytics, službu analýz webu spoločnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používa tzv. „cookies“, textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a umožňujú analyzovať, ako používate webovú stránku. Informácie vytvárané prostredníctvom cookies o používaní tejto webovej stránky sa spravidla prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú. V prípade aktivizácie IP na tejto internetovej stránke spoločnosť Google však vašu IP adresu v členských štátoch Európskej únie a v ďalších štátoch, ktoré sú signatármi dohody o Európskom hospodárskom priestore, predtým skráti. Kompletná IP adresa sa prenesie na server v USA a skráti sa tam len vo výnimočných prípadoch. Z poverenia prevádzkovateľa tejto webovej stránky Google použije tieto informácie na vyhodnotenie toho, ako stránku využívate, s cieľom vytvoriť správu o aktivitách súvisiacich s webovou stránkou a poskytnúť prevádzkovateľovi stránky ďalšie služby spojené s používaním webovej stránky a internetu. Adresa IP poskytnutá službou Google Analytics ako súčasť služby Google Analytics sa nezlúči s inými údajmi spoločnosti Google. Ukladaniu cookies môžete zabrániť vhodným nastavením softvéru vášho prehliadača; radi by sme vás však upozornili, že v takomto prípade nebudete môcť niektoré funkcie tejto webovej stránky využívať v plnom rozsahu. Okrem toho môžete zabrániť zhromažďovaniu údajov vytváraných prostredníctvom cookies o používaní webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) pre Google a ich spracovaniu spoločnosťou Google tak, že si pod nasledujúcim odkazom https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk stiahnete a nainštalujete dostupné zásuvné moduly. Na našej webovej stránke je Google Analytics navyše doplnená o kód „gat._anonymizeIP();“, s cieľom zabezpečiť anonymné zaznamenávanie IP adries (tzv. maskovanie IP). Okrem toho používame Google Analytics aj na štatistickú analýzu cookies typu DoubleClick a Adwords. Ak s tým nesúhlasíte, môžete túto funkciu vypnúť prostredníctvom správcu nastavenia reklám cez odkaz http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=sk. Ďalšie informácie o ochrane údajov a podmienkach používania nájdete na adrese http://www.google.de/intl/sk/policies/privacy/.


Google Re-Marketing

Táto stránka používa Google Re-Marketing. Google Re-Marketing je reklamná služba spoločnosti Google Inc. („Google“, Mountain View, USA), pomocou ktorej vám na základe vášho správania pri využívaní stránky pri jej návštevách v minulosti posielame cielenú reklamu, ktorá by vás mohla zaujímať. Táto reklama sa zobrazuje len na reklamných plochách Google, a to buď na reklamných plochách Google Adwords alebo na Google Display Network.

Službu Google Re-Marketing môžete vypnúť v Správcovi nastavenia reklám alebo upraviť jej nastavenia. Ako alternatívu môžete použiť zablokovanie služby Re-Marketing prostredníctvom vypnutia cookies v nastaveniach vášho prehliadača.


Google reCAPTCHA

Na našich internetových stránkach využívame službu Google reCAPTCHA od spoločnosti Google, Inc. (ďalej len "Google") – tá nám umožňuje overiť, či údaje zadané v našom kontaktnom formulári alebo formulári pre registráciu newslettra zadala skutočná osoba alebo počítač. Spoločnosť Google používa k tomuto overeniu nasledujúce nástroje: adresu IP zariadenia, ktoré používate; navštívené internetové stránky, v ktorých je integrovaná CAPTCHA; dátum a dĺžku trvania návštevy internetových stránok; identifikačné údaje Vami používaného prehliadača a operačného systému; účet Google, ak ste do neho prihlásený(á); pohyby myšou na obrázkoch reCAPTCHA a úlohy, kde je potrebné identifikovať obrázky. Dôvodom tohoto spracovania dát je zaistenie bezpečnosti našich internetových stránok a ich ochrana pred automatizovaným vstupom, prípadne útokom. Viac informácií ohľadne ochrany osobných údajov zo strany spoločnosti Google nájdete tu: https://www.google.com/policies/privacy/. Nastavenie (vrátane odhlásenia) služieb Google je možné tu: https://adssettings.google.com/authenticated.


Facebook Re-Marketing

Na našich internetových stránkach využívame funkciu "Custom Audiences" od spoločnosti Facebook Inc. (ďalej len "Facebook"). Táto funkcia slúži k zobrazovaniu cielených reklám ("Facebook-Ads") návštevníkom týchto internetových stránok na základe ich záujmov pri návšteve sociálnej siete Facebook. Za týmto účelom je na týchto internetových stránkach implementovaný remarketingový kód spoločnosti Facebook. Jeho prostredníctvom je informácia o návšteve týchto internetových stránok zdieľaná so servermi Facebook a následne je pridelená osobným užívateľským účtom Facebook. Ďalšie informácie o zhromažďovaní, použití a ochrane osobných údajov spoločnosti Facebook sú k dispozícii tu: https://www.facebook.com/about/privacy/. Funkciu „Custom Audiences“ je možné deaktivovať tu (podmienkou je existencia účtu a prihlásenie do siete Facebook): https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_=_[EM1].

bottom of page